Firma Bolech

Firma BOLECH je spracovateľ a dodávateľ polyetylénu. Pôsobí na Slovensku i v Českej republike.

Spolupracujeme so zahraničnými firmami z Európy, Severnej a Južnej Ameriky, čím pre Vás zabezpečuje vysokú kvalitu tovaru.

Firma od roku 1990 dodáva:

  • silážne plachty pre poľnohospodárov;
  • fólie na fóliovníky pre záhradkárov;
  • polyetylénové obaly pre výrobné podniky.

Kolektív firmy BOLECH Vám vždy rád poradí. Našou snahou je, aby každá Vaša požiadavka bola splnená.