Pokyny k použitiu silážnych vakov

Pokyny k použitiu silážnych vakov obsahujú informácie o tom:

 • kde umiestniť silážné vaky;
 • čo sledovať pri plnení vakov;
 • a ako sa starať o naplnené silážne vaky.

Umiestnenie silážnych vakov

 • umiestnite vaky na rovnú, tvrdú, dobre odvodnenú a vyspádovanú plochu;
 • ideálnym podkladom je rozdrvený štrk, piesok, betón alebo asfalt;
 • zabezpečte dostatočnú voľnú plochu okolo vaku na ľahšiu manipuláciu pri odoberaní krmiva;
 • chráňte vaky od styku s dobytkom;
 • chráňte vaky pred vetrom. Umiestnite pneumatiky, alebo iné predmety na koniec naplneného vaku. Vietor môže spôsobiť mikroskopické trhliny vo fólii.

Obsluha silážnych vakov

 • kontrolujte vak, v prípade potreby zalepte dierky opravnou páskou;
 • nedovoľte psom, mačkám a ostatným zvieratám sa šplhať na silážne vaky;
 • pre ľahšiu identifikáciu a pripomenutie silážovaného materiálu ho očíslujte a napíšte dátum;
 • v prípade potreby odplynujte vak;
 • nenechávajte silážny vak otvorený počas noci;
 • nedopustite, aby sa krmivo kontaminovalo rôznymi nečistotami;
 • silážujete úrodu správnej zrelosti a vlhkosti (58% -68%) alebo správnej sušine (32%- 42%);
 • dĺžka rezanky 2 – 4 cm;
 • dbajte na to, aby plnenie vaku bolo vždy dokončené;

Limit pnutia (2 spôsoby)

Dodržujte výrobné inštrukcie na správne dodržanie limitu pnutia.

 1. obdĺžnikovú značku môžete natiahnuť o 2,54 cm, čo v celkovom meradle je 28 cm merajte od jednej vonkajšej k druhej vonkajšej strane obdĺžnika, ktorý je vytlačený na vaku;
 2. vnútorný priemer kruhu môžete natiahnuť maximálne na 16´´, t.j. 40,6 cm.

Unikanie plynov zo silážnych vakov

 • nalepte 8 – 11 centimetrový pásik opravnej pásky na koniec silážneho vaku;
 • použitím klasického nožíka rozrežte 3 – 4 cm cez opravnú pásku a silážny vak;
 • keď tlak unikajúceho plynu nie je zistiteľný dotykom, uzatvorte vak pomocou 8 –11cm pásika opravnej pásky;
 • nevdychujte unikajúci plyn, je toxický.

Deratizácia

 • kontrolujte silážne vaky pred poškodením hlodavcami, vtákmi alebo dobytkom;
 • opravte akúkoľvek dierku alebo trhlinku pomocou opravnej pásky;
 • nepoužívajte chemické prostriedky na deratizáciu voči škodcom, pretože sa tým znižuje životnosť vaku;
 • udržujte okolie vaku čisté od smetí a odpadkov;
 • kontrolujte rast buriny a trávnatého porastu ;

Plnenie silážnych vakov

 • 225 mikrónový vak: seno, ďatelina, siláž celých rastlín, siláž obilia ap.
 • 240 mikrónový vak: rezky, obilné a kukuričné zrno

Uzavretie vaku

Uzatvorenie vaku pomocou nylonového špagátu:
Stiahnite a spojte všetky hrany spolu a oviňte ich 0,5 až 0,6 cm hrubým nylonovým špagátom okolo hrán vaku na dvoch rôznych miestach vo vzdialenosti 30 cm od seba. Poriadne stiahnite a podložte pod vak.

Uzatvorenie vaku pomocou dosky:
Vyrovnajte a spojte vrchnú a spodnú hranu vaku, na ktoré položíte vo vzdialenosti cca 50 cm od okraja dosku. K nej pomocou nastrelovacej pištole pripevnite vak. Takto ho spolu s doskou 2x až 3x oviňte. Potom navrch priložte ďalšiu dosku. Dosky priklincujte niekoľkými klincami (je vhodné ich pribíjať zošikma).

Súvisiace odkazy: